Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

The Experiencer – Audiobook

This is the complete audiobook version of the book.


Clip is loading ... please wait
Save current time

PART 1: THE AWAKENING

Kolofon 🔈
Innledning 🔈 (Tekst)
1. Skaden 🔈 (Text)
1.1. En ulv 🔈 (Text)
2. Et pinnebarn 🔈 (Text)
2.1. Sosialt fri 🔈 (Text)
2.2. Intuisjon 🔈 (Text)
2.3. Intuisjon og analytisk innsikt er ikke det samme 🔈 (Text)
2.4. Et skarpt skille 🔈 (Text)
2.5. Taus kunnskap 🔈 (Text)
3. Elektronikken og kirken 🔈 (Text)
3.1. Elektronikken 🔈 (Text)
3.2. Dystert kaos 🔈 (Text)
3.3. Kirken 🔈 (Text)
3.4. Læreren og biskopen 🔈 (Text)
4. Hva er det å våkne? 🔈 (Text)
4.1. Osho og Teal Swan 🔈 (Text)
4.2. ACIM 🔈 (Text)
4.3. Perspektiv og motstand 🔈 (Text)
4.4. Et eksempel 🔈 (Text)
4.5. Hva er det som trigger en oppvåkning? 🔈 (Text)
4.6. Flere veier 🔈 (Text)
5. Alma 🔈 (Text)
5.1. Det første møtet 🔈 (Text)
5.2. Tvillingsøsteren 🔈 (Text)
5.3. Jahve, varhet og alvor 🔈 (Text)
5.4. Budskap 🔈 (Text)
5.5. Datteren 🔈 (Text)
5.6. Avskjeden 🔈 (Text)
5.7. Hvorfor, hvorfor? 🔈 (Text)
6. Årene etter Alma 🔈 (Text)
7. Jesus på riksvei 4 🔈 (Text)
8. Krisen og fallet 🔈 (Text)
9. Oppdagelsene 🔈 (Text)
9.1. Ned i dypet 🔈 (Text)
9.2. Fortielsen 🔈 (Text)
9.3. Hva skjedde med Alma? 🔈 (Text)
9.4. Nok, nok nå 🔈 (Text)
9.5. Bias og hersketeknikker 🔈 (Text)

PART 2: THE MECHANISM

10. Teorien forklart i korte trekk 🔈 (Text)
10.1. Erfareren er en ånd 🔈 (Text)
10.2. Erfareren opplever 🔈 (Text)
10.3. Begynnelsen; registrering av ett enkelt «noe» 🔈 (Text)
10.4. Det abstrakte Mønsteret 🔈 (Text)
10.5. Emergens, hovedprinsippet 🔈 (Text)
10.6. Opplevelse som tar tid 🔈 (Text)
10.7. Qualia, manifestering 🔈 (Text)
10.8. Bevegelse 🔈 (Text)
10.9. Kompleksitetsdynamikk og normalisering 🔈 (Text)
10.10. Dissosiasjon 🔈 (Text)
10.11. Samspillet og det kollektive 🔈 (Text)
11. Kapittel 11 - Alt er ett 🔈 (Text)
11.1. Startpunktet 🔈 (Text)
11.2. Vi vet ikke hva vi er 🔈 (Text)
11.3. Finnes det noe mer? 🔈 (Text)
11.4. Alternativer til reduksjonismen 🔈 (Text)
11.5. Holisme og emergens 🔈 (Text)
11.6. Idealistisk emergens 🔈 (Text)
11.7. Et globalt perspektiv 🔈 (Text)
12. Metoden 🔈 (Text)
12.1. Induksjon 🔈 (Text)
12.2. Solipsisme? 🔈 (Text)
12.3. Samspillet og mekanismen 🔈 (Text)
12.4. Kompleksitet og dynamikk 🔈 (Text)
12.5. Emergens 🔈 (Text)
12.6. Energi, evnen til endring 🔈 (Text)
12.7. Nullpunktenergien 🔈 (Text)
12.8. En reversert, mental verden 🔈 (Text)
12.9. En mental mekanisme 🔈 (Text)
13. Det erfarende 🔈 (Text)
13.1. Erfareren 🔈 (Text)
13.2. Varhet og vilje 🔈 (Text)
13.3. Forestillinger 🔈 (Text)
14. Perfekt hukommelse 🔈 (Text)
15. Skapelsen og emergens 🔈 (Text)
15.1. Det tredimensjonale rommet 🔈 (Text)
15.2. Tid og avstand 🔈 (Text)
15.3. Erfaringssirkelen 🔈 (Text)
15.4. Endring er lik bevissthet? 🔈 (Text)
15.5. Drivstoffet 🔈 (Text)
15.6. Bevegelse 🔈 (Text)
15.7. Nødvendighet 🔈 (Text)
15.8. Memorert, konstant lyshastighet 🔈 (Text)
15.9. Mønsteret og ansamlinger 🔈 (Text)
15.10. Partikler 🔈 (Text)
15.11. Masse = bevegelsesenergi 🔈 (Text)
15.12. Den sterke kjernekraften 🔈 (Text)
15.13. Fotoner og masse 🔈 (Text)
15.14. Gyroeffekten 🔈 (Text)
15.15. Akselerasjon og gravitasjon 🔈 (Text)
15.16. Ekvivalensprinsippet 🔈 (Text)
15.17. Krumning og bølger 🔈 (Text)
15.18. Korrekt? 🔈 (Text)
15.19. Utenfor tid og rom 🔈 (Text)
15.20. Felt, kraftfelt, mønsteret 🔈 (Text)
15.21. Opplevelsen av å være i feltet 🔈 (Text)
15.22. Emergent mening 🔈 (Text)
16. Det tidlige universet 🔈 (Text)
16.1. Inflasjonsfasen 🔈 (Text)
16.2. Planck-epoken 🔈 (Text)
16.3. Den store foreningsepoken 🔈 (Text)
16.4. Elektromagnetisme 🔈 (Text)
16.5. Elektrisk ladning 🔈 (Text)
16.6. Universet betrakter seg selv 🔈 (Text)
16.7. Lyset slås på 🔈 (Text)
16.8. Hva er det elektromagnetiske feltet? 🔈 (Text)
16.9. Schrödingers tilfeldigheter 🔈 (Text)
16.10. Felt og interferens 🔈 (Text)
16.11. Sjanseløs i dyrehagen 🔈 (Text)
16.12. Noen refleksjoner om størrelser 🔈 (Text)
16.13. Mørk materie 🔈 (Text)
16.14. Entropi, tid og informasjon 🔈 (Text)
16.15. IIT – Integrert informasjonsteori 🔈 (Text)
17. Ut av tåken 🔈 (Text)
18. Kompleksitetsmekanismene 🔈 (Text)
18.1. De magiske lovene 🔈 (Text)
18.2. De materielle kompleksitetslovene 🔈 (Text)
18.3. Trelegemeproblemet 🔈 (Text)
18.4. Sommerfugleffekten og fødselen til kaosteorien 🔈 (Text)
18.5. De konkrete kompleksitetslovene 🔈 (Text)
18.6. Gyldige for alle fenomener 🔈 (Text)
18.7. Jentene og julen 🔈 (Text)
18.8. Reverserte, primære lover 🔈 (Text)
19. En ny reformasjon 🔈 (Text)
19.1. Viktig på flere måter 🔈 (Text)
20. Ånd, qualia og form 🔈 (Text)
20.1. Qualia, qualia, qualia  🔈 (Text)
20.2. Å være eller ikke være 🔈 (Text)
20.3. Farvel til paradoksene 🔈 (Text)
20.4. Verdens ende og multivers 🔈 (Text)
20.5. Eksistensen deg 🔈 (Text)
21. Dissosiasjonen og deg 🔈 (Text)
21.1. Hva det er å dissosiere 🔈 (Text)
21.2. Ikke bare sykdom 🔈 (Text)
21.3. Stranden 🔈 (Text)
21.4. Et barn blir født 🔈 (Text)
21.5. Erfareren og deg 🔈 (Text)
21.6. Fokus 🔈 (Text)
21.7. Tenking 🔈 (Text)
21.8. Maskering og attraktorer 🔈 (Text)
21.9. Barnet oppdager kroppen og verden 🔈 (Text)
21.10. Barnet oppdager seg selv 🔈 (Text)
21.11. Descartes og tankene hans 🔈 (Text)
21.12. Rollene våre 🔈 (Text)
21.13. Normalisering, kokt frosk, tepper og åpenhet 🔈 (Text)
21.14. Arvesynden 🔈 (Text)
21.15. Hjertet og hjernen 🔈 (Text)
21.16. Alt er som før, bare omvendt 🔈 (Text)
21.17. Dissosiasjon i et nøtteskall 🔈 (Text)
21.18. Dissosiasjon er å gå fullstendig inn i noe 🔈 (Text)
21.19. Døden, slutten på dissosiasjonen 🔈 (Text)
22. Samspillet og det kollektive 🔈 (Text)
22.1. Gjennom lysmuren 🔈 (Text)
22.2. Brikkene i puslespillet samles 🔈 (Text)
22.3. Egoet og ditt egentlige jeg 🔈 (Text)
22.4. Intuisjon, meditasjon og blandingsopplevelsen 🔈 (Text)
22.5. Tankerommet og dynamikken 🔈 (Text)
22.6. Årsak og virkning 🔈 (Text)
22.7. Dynamikk er viktig! 🔈 (Text)
22.8. Det rakner 🔈 (Text)
22.9. Determinisme og fri vilje 🔈 (Text)
22.10. Hvordan bør man leve? 🔈 (Text)
22.11. Meditasjon og bønn 🔈 (Text)
22.12. Etter stormen 🔈 (Text)
22.13. Don't worry, be happy, ok? 🔈 (Text)
22.14. Sporene langs stien 🔈 (Text)