Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

12.8. En reversert, mental verden

Husk at dette er fysikkens og de andre naturvitenskapenes forklaring; reduksjonisme.

Vår verden er mental.

Vi hugger ikke verden i biter.

Vi starter derimot med ren væren og ser hva vi kan skape, bygge opp fra ingenting.

Vår mentale verden er reversert i forhold til den fysiske. Dette poenget er svært viktig og vi skal møte det igjen flere ganger i fortsettelsen.

I den fysiske forståelsen oppstod verden gjennom en kolossal utblåsning av energi fra et punkt med størrelse uendelig mye mindre enn et knappenålshode.

All energi som noen gang er skapt og noen gang vil bli skapt, ble dannet i dette ene øyeblikket.

I 13,8 milliarder år har energien føket utover og kreert alt. Underveis blir den spredt stadig lenger av gårde og tynnere fordelt i alle retninger.

Dette kalles entropi.

Sett fra vårt hjem på Jorden, ser det ut som om det kommer energi og partikler fykende imot oss fra dette store smellet, The Big Bang. Noen steder klumper energi og masse seg sammen til soler, og disse gjør det samme; slynger energi imot oss.

Energien fra Solen, som altså egentlig stammer fra The Big Bang, driver alt som finnes av fysiske prosesser på Jorden. Man kan si at Jorden er en uhyre intrikat mekanisme for å spre energi.

I vår mentale verden, derimot, er bildet annerledes. Alt er reversert.

Da fungerer det i stedet slik at Det som erfarer forestiller seg endringer.

Ting dulter borti hverandre, faller ned, knuses, presses sammen, går i oppløsning, smelter, fordamper, fryser, lyser, svinger, sklir, skvulper, blafrer, eksploderer osv. Overalt i naturen skjer det endringer kontinuerlig.

Vi kan beregne pinlig nøyaktig hvordan disse endringene skjer ved å innføre et hjelpemiddel, begrepet energi.

I naturvitenskapen er man klar over at energi ikke er noe i seg selv, men bare et verktøy for kalkulering. Det var slik begrepet energi ble skapt, av oss.

Derfor er energi i essens endring. Endring er det fundamentale, energi er kun et mål på graden av endring. Det ligger i definisjonen.

Spørsmålet vårt står likevel fortsatt ubesvart.

Hva er det som forårsaker endring?

Fysikken svarer energi, men energi er avledet av den samme endringen som energien angivelig skal forårsake. Vi går igjen i sirkel. Allerede her bryter materialismen sammen som forklaringsmodell.

I en mental verden er det enklere.

Alt som kreves, er at vi forestiller oss en endring. Den skapes i bevisstheten og registreres av Det som erfarer, bevissthetens opphav.

Hmm.

Dette høres rart ut.

Vi er bevisste og vi forestiller oss alt mulig. Men vi lager da ikke hele verden inni vår egen bevissthet?