10.2.6 Insight

Translate to English »

10.2.6-1  En INTJ er altså et analytisk "mønstermonster" som leter etter og finner sammenhenger overalt. Utvendig kald og logisk, men innvendig kan det myke og følsomme herje voldsommere enn i noen andre typer. Jungs modell har mange nyanser. Noen egenskaper kan være dominante, andre sekundære eller tertiere.

10.2.6-2  Vi kunne gått dypere inn i Jungs tenking, en INTJ elsker å gå dypere. Vi skal la selve systemet ligge, men ett karaktertrekk er viktig for å forstå hvor teorien jeg presenterer kommer fra.

10.2.6-3  En INTJ er introvert og intuitiv. Når noe komplekst og ubegripelig dukker opp foran øynene, vil en INTJ gjøre følgende:
 • Samle inn så mange opplysninger som mulig
 • Vente med å konkludere, men i stedet sende dataene til analyse "i det indre".
 • Foreta en komplisert tolkning gjennom å sammenligne, forfølge hypoteser, assosiere, teste logisk, lytte etter innfall …
 • Raskt presentere et "sikkert" svar og så gå videre til neste fase, tenke om neste steg, fremtiden.
10.2.6-4  Det tredje punktet, den indre prosessen som prøver å finne en "løsning", er interessant. En person som er introvert og også intuitiv, vil altså bruke svært mye tid inni sitt eget hode. Der inne foregår et analysearbeid. INTJ er en tenker som går rasjonelt og analytisk til verks. Personen lytter dessuten i stor grad til intuisjonen for å finne mønstre, mening og muligheter – utover det umiddelbart logiske.

10.2.6-5  Det indre arbeidet gir energi. Det ligger i å være introvert. Grublingen kan altså pågå intenst over lang tid uten å slite ut en INTJ. Det inntrer en vekselvirkning, et samspill, mellom rasjonell analyse og intuitiv innsikt.

10.2.6-6  Denne boken er resultatet av en slik prosess.

10.2.6-7  Vi foretar alle analyser basert på fakta. Vi danner oss oppfatninger om hva som skjer rundt oss, hvorfor det skjer, hvilke konsekvenser det kan få, hva som bør gjøres videre osv. De fleste av oss godtar flertallsmeningen. Vi justerer oss etter normene i flokken. Vi innpasser oss etter sedvane og moral. Vi godtar forklaringene vi får presentert, mulighetene som blir tilbudt oss. Vi lever "normalt".

10.2.6-8  Vi bruker som hovedregel ikke energien vår på å utfordre virkeligheten, men i stedet på interaksjonen med andre, styrt av felles regler, hvorav de fleste er uutalte. Mye av energien går med til å fange dem opp, forstå reglene, og så forsøke å følge dem uten å tråkke feil. Flertallet av befolkningen kan sies å være sterkt "kuet", men vil si at de trives med stødige rammer. De blir usikre av det som er nytt, annerledes, fremmed.

10.2.6-9  Vi som er introverte, intuitive, analytiske – på en gang – gir blaffen i normer.

10.2.6-10  Vi bruker ikke energi på normer. Vi setter spørsmålstegn ved normer. Vi ser at mange av normene er tuftet på frykt og irrasjonell sedvane. De stammer fra en tid som for lengst er forbi og er ikke alltid like hensiktsmessige. Vi ser at normer vedlikeholder og forsterker problemer. Vi ser også at normer stabiliserer, sørger for kontinuitet, går i bølger, skaper kriger osv.

10.2.6-11  Vi som er introverte, intuitive og analytiske elsker å tenke OM normer, utfordre normer, endre normer. Vi er er opptatt av å "tenke selv". Prisen er at vi aldri vil bli innlemmet i flokken, ikke på ekte.

10.2.6-12  Alt dette kommer fra vår "funksjon", hvordan en INTJ oppfatter, tolker og agerer i verden. Det er logisk, ingenting mystisk med dette. Dette er det jeg velger å kalle "innsikt", altså rasjonell kunnskap, konklusjoner som kan undersøkes og bekreftes, som gir logisk mening.

10.2.6-13  Du finner INTJer som forskere, ingeniører, programmerere, analytikere, strateger, arkitekter. Pinnebarnet ender ofte opp i slike yrker. Noen, trolig mange av pinnebarna er INTJer.

10.2.6-14  Det er fine yrkestitler, er det ikke? Vi er fri, smarte, gir blaffen i hva andre mener ... joda, men det har sin pris. Vi har minst like mange dårlige egenskaper, her er en liste som er satt opp av en annen tilfeldig INTJ, Viktor Mráz, på nettstedet Quora:
 • We are embarrassed and tactless in society, but we are well aware of that. We just can't behave. We are not nice, funny or popular. We have little social intelligence.
 • We are not able to any improvisation. This is related to the previous point. This is our biggest weakness.
 • Few will understand us. Few people understand our inner world. it's frustrating.
 • Although it may not seem like it, we are usually very vulnerable. We remember all the wrongs. When the time comes, we will take revenge.
 • We are crazy perfectionists. Sometimes it's an advantage, but mostly it makes our lives very complicated.
 • We are never satisfied with ourselves or with the people around us. It doesn’t mean, that we underestimate ourselves. On the contrary, we know all our strengths, but we know that these strengths can be even stronger and it niggles us.
 • We are too much analytic. We see mistakes everywhere
 • We don't trust anyone. We hate teamwork unless we are its bosses.
 • We can’t rest. We can't enjoy life :-(
 • We will never submit to social conventions. This can also be considered a major disadvantage.
 • We have lengthy thinking because we see everything too much in context and it is not easy for us to say the final verdict. We subject everything to a detailed analysis.
 • It is often said of us that we are unable to understand other people. It's not true. With my introverted intuition, I can understand people better than a large proportion of people that society celebrates as empathetic.
 • We just can't say words of consolation and we tend to despise some of the feelings of others.
 • People almost always have distorted opinions about us. But is it a weakness? Maybe. Personally, it suits me.
 • I like many of my alleged weaknesses. It is a question from what point of view you look at them.
10.2.6-15  Så da er det forklart. De som ikke har denne hangen til å se dype sammenhenger overalt, kan finne på å si at vi er syke.

10.2.6-16  Vi kan utvikle apofeni, som er tilbøyelighet til å se meningsfulle mønster i tilfeldige data. For eksempel hører man om folk som har sett bilde av Jesus eller jomfru Maria i en skive ristet brød eller en delt appelsin. Det kan utvikle seg til en psykose og ikke minst schizofreni.

10.2.6-17  For øvrig finnes det også en motsatt diagnose, randomania, hvor personen benekter et hvert mønster og en hver sammenheng, selv om dataene som foreligger beviselig rommer slike mønstre. Personen kan da ha en frykt for det paranormale eller alt som ikke er umiddelbart begripelig.

10.2.6-18  Nå nærmer vi oss mitt andre hovedpunkt. Jeg sa litt tidligere i kapitlet at det er en ting til som spiller inn når man skal forklare hvordan denne teksten ble til.

10.2.6-19  Vi går alle rundt og ser mønstre, vi tar inn data, tolker, forstår og samler kunnskap. Det skjer underbevisst og bevisst, mest det første. I kapittel xxx snakket vi om Daniel Dennets "multiple draft"-teori, som sier at hjernen kontinuerlig prøver å forstå verden og at dette skjer gjennom prøving og feiling, å spørre om det foreligger – nettopp mønstre, sammenhenger, sannsynligheter. Dette er fullstendig normalt og nødvendig for alle mennesker for å kunne overleve.

10.2.6-20  Så er noen av oss mer inni dette mønsterarbeidet enn andre. Noen lukter på blomsten. Andre vil dissekere den. Noen opplever et hav av farger, andre blir forstyrret av at blomsterbedet ikke er er symmetrisk.

10.2.6-21  Noen er utadvendte og tar inn blomstene slik de fremstår. Andre er innadvendte og vil se meningen, konteksten, utviklingen, hva som egentlig foregår. Hvorfor er det slik? At vi ikke er like?

10.2.6-22  Jeg skal ikke mene noe om andre. Det er umulig å erfare hva andre erfarer. Vi tror vi er like. Det er vi ikke, men det får bli en annen bok.

10.2.6-23  Alt jeg kjenner til, er min egen innadvendte, grublende væremåte.

10.2.6-24  Og så er det altså ytterligere en faktor.