Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

11.7. Et globalt perspektiv

For å forstå universet, inklusive oss selv, må vi ta et globalt perspektiv, Guds perspektiv om du vil.

Dette berører noe viktig, for hvor mange ganger opp igjennom historien har vel ikke vitenskapen tatt utgangspunkt i mennesket og det umiddelbare rundt oss?

Så har vi løftet blikket eller skiftet perspektiv, og da kommer gjerne de store oppdagelsene.

Denne gangen skal vi utvide perspektivet så mye det overhodet er mulig. Vi skal betrakte det hele fra universets startpunkt og vise at verden lar seg «bygge» fra dette.

Byggverket må reises i en idealistisk, mental ramme – den eneste vi vet med sikkerhet eksisterer.

Vår fortelling om verden starter dermed på aller enkleste vis.

Evnen til å erfare ER.

Det er alt vi i utgangspunktet vet.