Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

12. Metoden

At vi erfarer er alt vi vet. Men hva er en mental erfaring? Det er hovedspørsmålet i dette kapitlet. For å besvare det, må vi forstå hvordan erfaringer «virker». Denne mekanismen må kunne forklare både hvordan alt mulig blir til, og også hvordan alt samspiller.

Nå skal vi altså i gang med det tyngre stoffet. Det er ikke tungt fordi det er komplisert, men fordi det jeg presenterer er fremmed. Folk flest, og vitenskapsfolk i særdeleshet, tenker annerledes enn meg.

På dette stadiet i fortellingen får du presentert fire sentrale begreper som går igjen i alt påfølgende. Les derfor dette korte kapitlet så nøye du kan, se om du klarer å ta det inn og forstå. Dersom det blir for rart og svevende, ikke døm, ikke avvis forklaringene. Forbli åpen, for jeg skal belyse disse fire «hovedlovene» fra mange vinkler senere. Du vil gradvis se at det jeg sier er sunn fornuft, sunn logikk.

De fire begrepene er:
  • Emergens
  • Kompleksitetsdynamikk
  • Energi, forstått på en ny måte slik at endring er det sentrale
  • Reversert logikk
Hva er det så å erfare?

Du må igjen spørre deg selv.

Selv om du erfarer at det eksisterer andre mennesker rundt deg som hevder at også de erfarer, kan du aldri vite at det stemmer. Jeg kan fortelle deg hvordan jeg opplever det, og så hører jeg deg si at du er enig, at du opplever det samme.

Det finnes ingen sikker, vitenskapelig metode som avdekker hvordan andre erfarer eller at de erfarer overhodet. Vi er i et fullstendig subjektivt landskap.

Du må altså lytte til min opplevelse av det å erfare. Så må du vurdere om du er enig. Og omvendt.