MERK: Dette er hjemmesiden til boken «Erfareren» av Tom W. Ottmar. Nettstedet er IKKE KOMMERSIELT. Hele boken er tilgjengelig her gratis – som både tekst og lyd, på engelsk og norsk. Jeg tilbyr ingen tjenester eller andre produkter. Det handler om å formidle IDEENE til verden. Det tok meg fire år på fulltid, en betydelig mengde private penger og mye indre smerte og prøvelser å skrive boken, men materialet er viktig – for alle. Jeg ber deg, ta meg imot med vennllighet.

Frontpage Summary Full text (free) Audiobook (free) Buy the book Videos Podcasts

«The Experiencer»

Jeg mener bestemt at idealismen er den filosofiske retningen som gir den korrekte filosofiske og vitenskapelige forståelsen av verden. Ingenting materielt eksisterer, alt er forestillinger i én enkelt, universell bevissthet.

MEKANISMEN
I boken, som er på ca. fem hundre sider, viser jeg hvordan det konkret kan fungere når alt er mentalt. Det er kun to hovedprinsipper i sving:

  • Emergens; som forklarer hvordan ting «vokser frem», og
  • Kompleksitetsdynamikk; som forklarer alt samspill i universet; både materielt, subjektivt og abstrakt.

DISSOSIASJON
En universell ånd er alt som eksisterer. Jeg kaller den Erfareren. Du og jeg er dissosiasjoner i denne ene ånden, akkurat som vi alle kan dissosiere inn i roller og tro fullt og helt på dem. Ikke bare rollene dine, men også din opplevelse av å være deg selv er en dissosiasjon, som jeg forklarer detaljert.

Å VÆRE DET OPPLEVDE
Den ene bevisstheten har myriader av opplevelser og altså dessuten en opplevelse av å VÆRE det opplevde. Dermed er vi alle, i essens og høyst reelt, en flik av den samme bevisstheten, den samme tanken, den samme, ene gigantiske, forgrenede opplevelsen – eller erfaringen, som er ordet jeg gjerne benytter. Vi er da samtidig den som erfarer, Erfareren, men vi forstår det ikke.

VAG, MEN VIKITIG INNSIKT
Tegnene, anelsene og bekreftelsene på at det er slik det henger sammen, har kommet til meg gjennom hele livet. Det er en innsikt som svært mange ikke vil forstå, en kompleks og underlig fortelling. Den er, i mine øyne, desto mer sann og viktig, for det handler om å forstå og redde oss selv og planeten.

ALT GÅR OPP MED IDEALISMEN
Det overraskende er at idealismen fjerner alle paradokser, alle uløste mysterier i fysikken, og i særdeleshet den tilsynelatende manglende filosofiske og mekaniske sammenhengen mellom subjektiv bevissthet, håndgripelig materie og rene abstraksjoner – altså de tre kategoriene av eksistens vi kjenner.

Alt går opp og lar seg forklare i en idealistisk verden. Det er banalt enkelt, men samtidig så utrolig vanskelig å ta inn over seg og forstå til fulle. For skulle verden, universet, du og alt annet bare være en mental forestilling, en fantasi? Svaret er ja, mener jeg.

ESSENSEN
I denne boken forklarer jeg hvorfor og hvordan. Du får de store svarene på de aller største spørsmålene – i en høyst rasjonell form.

Det interessante er nemlig at vi ikke må forlate eller gjøre om på alt det vi vet om den «materielle» verden i dag. Alt vitenskapen vet og kan er fortsatt gyldig. Det jeg snakker om, er det bakenfor – hvor absolutt alt kommer fra – hva ting, abstraksjoner og subjektive opplevelser er i essens, altså egentlig.

PERSPEKTIV
Boken inneholder også lange strekk som tilsynelatende ikke hører hjemme der; om mitt store barndomstraume, en dyp og mystisk kjærlighetsrelasjon mange år tilbake som fortsatt er uforløst, og ikke minst en psykologisk og sjelelig oppvåkning etter et langt liv som forsøksvis «normal» .

Det handler om å se seg selv og verden fra et annet og videre perspektiv enn fra sitt eget lille ego. Disse underlige, sterke, private hendelsene var den nødvendige veien til innsikten, som også religionene er inne på.

VI VET IKKE HVA VI ER
Jeg har sluttet å tro på det ytre, synlige, normale livet slik vi lever det i vårt samfunn. Jeg har aldri trodd på det, selv om jeg har levd som andre. Samfunnet og de fleste av oss er syke i den forstand at vi fremstår som noe annet enn det vi egentlig er. Vi tror på ting som ikke er sanne, men vi normaliserer, maskerer og fortrenger i ekstrem grad.

Jeg har gått ned i dypet og har funnet svar. Fordi jeg var «skadet» og ble tvunget «ut av meg selv» , fikk jeg denne evnen.

EN BOK FOR DE SØKENDE
Boken du har foran deg er dermed ikke for pyser. Den rokker ved fundamentet for alt vi tror på, også innen de «tunge» vitenskapsgrenene; kvante- og partikkelfysikken, astrofysikken, all vår abstrakte tenking, våre idéer om hva et menneske er og mye mer.

Ta deg god tid og les alt, for boken utgjør et hele og alt henger sammen – selvfølgelig, for noe annet er umulig. Jeg gir deg en komplett skapelsesberetning, fra universets opprinnelse til dets slutt. God fornøyelse, du har aldri lest noe slikt som dette.

Tom W. Ottmar

-------------
Do you have any comments? Feel free to use the Facebook page, t. +47-905 99 290 or tom@ottmar.no.